Een e-store op de website

3 april 2010

Deze website is in november 2006 gestart als een zeer eenvoudig werk van een amateur in de ware zin van het woord. Ondertussen is het project uitgegroeid tot een website van meer dan 2000 pagina's met honderden foto's, video- en muziekfragmenten en archiefdocumenten.

Een werk van deze omvang vraagt echter om financiële middelen die de mogelijkheden van een amateur overstijgen. Een oplossing zou kunnen zijn om reclameboodschappen op te nemen. Maar dat wil ik niet. Daarom heb ik een e-store geopend, waar vooral ondertitelde films, onuitgegeven teksten van Michail Boelgakov en studies en essays over De meester en Margarita kunnen gedownload worden tegen een kleine vergoeding.

Voor wie niets wil kopen, maar toch de website wil steunen, is ook een pa-gina voor donaties voorzien.

De opbrengsten van de e-store worden niet gebruikt om er persoonlijk voordeel uit te halen. Zij worden integraal aangewend om deze website re-clamevrij te houden, te onderhouden en uit te breiden.

Klik hier om de e-Store te bezoekenDeze pagina delen |