Video's over thema's uit het boek

Nederlands > Video's en muziek > Thema's uit het boek

Boelgakov citeert in zijn roman vaak begrippen die door de Russen meteen begrepen worden, maar die voor westerlingen geen betekenis hebben. Soms gaat het om typische fenomenen uit de Sovjetperiode die ook nog voor de Russen van vandaag herinneringen oproepen aan hun verleden, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke appartementen. Soms refereert hij naar gebruiken uit de Russische cultuur die ook nu nog in zwang zijn, zoals bijvoorbeeld de datsja's of de heerlijke wijze waarop Russen feest vieren.

Gebruik het menu rechts om de fragmenten te bekijken.

Russische films

Enkele van de video's die hier voorgesteld worden zijn fragmenten uit Russische films die soms ook wel in het westen bekend zijn. Deze fragmenten werden geselecteerd omdat ze een goede illustratie zijn van begrippen die in de roman gehanteerd worden.

Maar er bestaan nog veel andere goede films die kunnen helpen om de Russische samenleving te leren begrijpen. Een uitzonderlijk goed aanbod kan je vinden op de nederlandstalige website van Moskwood, waar je ze elektronisch kan bestellen.

Naar de website van MoskwoodDeze pagina delen |