Help Boelgakov terug naar de Patriarchvijver

10 juni 2017

Toeristen die naar de Patriarchvijver in Moskou gaan, vinden daar een groot monument, en zijn dan verbaasd om te zien dat het een monument is voor de Russische fabeldichter Ivan Krylov, en niet voor Michail Boelgakov of De meester en Margarita. Weet de stad Moskou dan niet dat veel mensen de Patriarchvijver associëren met onze geliefde roman? Toch wel. In 2002 en 2003, toen uw webmaster nog maar pas De meester en Margarita had ontdekt, stond de buurt van de Patriarchvijver in Moskou zelfs in rep en roer daarover. Op 6 december 2002 waren er immers werken gestart voor de oprichting van een monument voor Michail Boelgakov. Graafmachines werden aangevoerd om de Patriarchvijver te reinigen en een grote pompinstallatie te bouwen die de fontein, die als een reuzegrote primus deel zou uitmaken van het monument, te doen functioneren. Rond deze primus zouden personages van De meester en Margarita afgebeeld worden. Op 8 december 2002 werd er evenwel heftig geprotesteerd tegen het monument. De afmetingen van de primus, en ook de parkeergarage en het winkelcentrum die er zouden opgetrokken worden, werden zwaar bekritiseerd.


Telekanal Rossia - 20.01.2003


Ondermeer door de inspanningen van de zelfverklaarde «Redder van het Huis van Boelkagov» Aleksandr Morozov, geraakten de gemoederen zodanig verhit dat beeldhouwer Alexander Roekavisjnikov op 6 februari 2003 verklaarde dat hij niet langer wou meewerken aan het monument.


Telekanal Rossia - 06.02.2003


Nieuwe ontwikkelingen

In november 2015, met de 125ste verjaardag van Boelgakov in het zicht, gaf het departement Monumentenzorg van Moskou zijn goedkeuring aan een initiatief van het Boelgakovhuis om een groot gedeelte van de beelden van Roekavisjnikov te gebruiken om een toeristenpad te markeren van de Patriarchvijver tot het Boelgakovhuis aan Bolsjaja Sadovaja nr. 10.

De beruchte primus zou er niet bij zijn, maar Boelgakov zelf zou op een bank aan de vijver zitten, vlak bij het verkeersbord met de vermelding «Praat nooit met onbekenden», dat daar op 20 juni 2012 door «onbekenden» werd geplaatst. Dat verklaarde Nikolaj Goloebev, de directeur van het Boelgakovhuis, aan het dagblad Izvestia. Volgens Goloebev is dat exact de plaats waar Boelgakov het gesprek tussen Michail Berlioz, Ivan Bezdomny en Woland situeerde in De meester en Margarita.

Roekavisjnikov zelf was niet zo enthousiast over het feit dat zijn monument in stukken wordt opgedeeld, maar hij was blij dat zijn beelden, die meer dan 15 jaar hebben liggen verkommeren in een opslagplaats, eindelijk het daglicht zullen zien. «Ik heb een interessant en ongewoon architecturaal monument ontworpen, waarvan haast niets overblijft. Maar ik veronderstel dat dat beter is dan niets,» zei hij.


Bulgakov Square

Boelgakov op zijn bank aan de Partiarchvijver


Oproep tot steun

Nu, anderhalf jaar nadat het departement Monumentenzorg van Moskou zijn intenties heeft bekendgemaakt, is er nog niets veranderd. Daarom heeft de journalist, architect en blogger Ilya Varlamov, die zeer begaan is met stadsprojecten in Moskou, zich geëngageerd om de zaak weer in beweging te krijgen. Op zijn blog Make Russia Warm Again roept hij iedereen op om de autoriteiten uit hun slaap te wekken.

Hoe kan u helpen?

Om te beginnen kan u helpen om de informatie te verspreiden door deze pagina te delen op Facebook of Twitter via de functie Deze pagina delen die u onder dit artikel vindt.

Bovendien, mocht u zich toevallig in Moskou bevinden, dan kan u de petitie tekenen in het Boelgakovhuis op Bolsjaja Sadovaja oelitsa nr. 10.

U zou ook een mail kunnen sturen naar de stad Moskou door gebruik te maken van de feedback functie bovenaan op de website van de stad.

Tenslotte kan u de diverse kanalen van Ilya Varlamov leuk vinden en zijn oproep delen. Hij is te vinden op Livejournal, YouTube, Twitter en Instagram.

Gewoon doen!

 

#БулгакованаПатриаршие #МестодляБулгакова #bulgakov #masterandmargarita
#МастериМаргарита #патриаршие

 

Deze pagina delen |