Uit de oude doos

Nederlands > Video's en muziek > Oude filmfragmenten

In deze hoek van de website verzamel ik visueel materiaal over de eerste jaren van de Sovjetunie. Dat kunnen oude beeldfragmenten zijn van films, of recent materiaal gebaseerd op historische documenten.

En dat kunnen natuurlijk ook propagandafilms zijn. In 1917 immers, in de hitte van de bolsjevistische revolutie, werd aan Vladimir Lenin gevraagd welke propagandamiddelen het belangrijkst zouden worden voor de nieuwe Sovjetregering. Hij antwoordde dat volgens hem het potentieel van de film zich begon te manifesteren en dat dit medium wellicht belangrijker zou worden dan elk ander.Deze pagina delen |