Tryater - Master en Margarita

Nederlands > Adaptaties > Theaterfragmenten > Tryater

Tryater is een theatergezelschap uit Leeuwarden (Friesland, Nederland), opgericht in 1965. Het gezelschap heeft een voorstelling van De meester en Margarita ontworpen samen met het muziekensemble De Kift.

De voorstelling ging in première op het Terschellings Oerol Festival, op 12 2010 op het Waddeneiland Terschelling. Het Oerol festival geniet grote bekendheid in Nederland, met ieder jaar zo'n 50.000 bezoekers die komen genieten van optredens van een groot aantal Nederlandse en buitenlandse toneelgroepen, muzikanten en andere podiumkunstenaars.

In het stuk van Tryater vormt de strijd tussen een destructieve en creatieve kracht met de gevestigde orde de hoofdlijn van de voorstelling. Door het masker van de gevestigde orde af te doen, komen de werkelijke drijfveren van de mensen naar boven. De spelers vertegenwoordigen de maatschap-pij die bestaat uit archetypen en de muziek, die door de Noord-Hollandse band De Kift zal worden verzorgd, verbeeldt het krachtigste instrument van de Duivel die ontregelt en aanzet tot verandering.

Met groot genoegen en veel energie van de kant van de Duivel, mondt het stuk moeten uit in een groot Voorjaarsbal, waar ook het publiek een grote rol in krijgt.

Artistiek leider en regisseur Ira Joedkovskaja (° Moskou, 21/02/1975) - haar familie komt evenals Boelgakov uit Oekraïne - ging met de ensce-nering van De meester en Margarita een grote uitdaging aan. Het veelomvattende verhaal heeft haar sinds ze het boek las niet weer losge-laten. Joedovskaja is de jongste artistiek leider van een groot gezelschap in Nederland. Zij woont sinds 1990 in Nederland en volgde de regie-opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. In Moskou had ze met studenten al Een bruid in de morgen van de Vlaamse auteur Hugo Claus opgevoerd, dat ze zelf in het Russisch had vertaald.

De voorbereiding kende, in de traditie van De meester en Margarita, enkele ernstige moeilijkheden. Een grote brand vernielde een paar weken voor de première grote stukken van het decor en de requisieten. Maar de voorstel-ling kon toch doorgaan. Na de première op het Terschellings Oerol Festival hoopt Tryater met het stuk op toernee te kunnen gaan in Europa.Deze pagina delen |