De personages

Nederlands > De personages

Margarita

Boelgakov beschikte over het talent om persoonlijke indrukken en teleurstellingen om te zetten in satire. Hij werkte tijdens de repressie in de jaren dertig in het geheim aan De meester en Margarita. Het werd een verheerlijking van de vrijheid en een bijwijlen ontroerend liefdesverhaal, maar ook een boek waarin hij wraak nam op de sovjetliteratoren die hem dwarszaten. Geen wonder dus dat veel per-sonages, plaatsen en huizen slechts ogenschijnlijk fictief zijn. Soms is het gemakkelijk om te achterhalen over wie Boelgakov het heeft, soms is het iets moeilijker.

De roman barst van de interessante, intrigerende, komische, ontroerende, en soms ronduit weerzinwekkende personages.

In dit gedeelte van de website gaan we op zoek naar de overeenkomsten met echte personen. In het gedeelte Locaties van deze website doen we hetzelfde voor de plaatsen en de gebouwen uit het boek.

Klik hier om naar het gedeelte Locaties te gaan

Veel van de personages uit De meester en Margarita zjn gebaseerd op figuren die in de Sovjetunie een rol speelden in het censureren van literaire werken of in het arresteren van de schrijvers ervan. Maar sommige personages vinden hun prototype in de kennissenkring van Boelgakov zelf, of luisteren gewoon naar namen die verwijzen naar karaktertrekken die de schrijver meestal niet erg apprecieerde.Deze pagina delen |