Personages in Moskou

Nederlands > De personages > Personages in Moskou

Het zou een beetje gek zijn mocht Boelgakov ergens bij de aanvang van De meester en Margarita hebben geschreven dat "alle gelijkenissen met bestaande personen op louter toeval berusten". Niet dus.

De personages die Boelgakov opvoert zijn vaak parodiën op bestaande personen, zoals Iakov Rozental, de directeur van het restaurant van het Herzenhuis in Moskou, die in de roman ongeveer dezelfde rol speelt, maar dan als Archibald Archibaldovitsj, de directeur van het restaurant van het schrijvershuis Gribojedovhuis, of Baron Sjteiger, die in het Moskou van de jaren '30 net zo'n verklikker was als Baron Meigel in de roman, en zich eveneens veel ophield in de nabijheid van buitenlanders.

Vaak voert Boelgakov ook literaire figuren op die hem in het echte leven dwars zaten en die hij in de roman een rol geeft die hun gebreken uitvergroot. MKHAT-directeur Vladimir Ivanovitsj Njemirovitsj-Daltsjenko die als Bengalski belachelijk gemaakt wordt op de scène van het Variété Theater, Vladimir Vladimirovitsj Majakovski die een ideologisch correct jubileumgedicht had geschreven voor Poesjkin, en die diezelfde Poesjkin in de roman als Aleksandr Rjoechin allerhande verwijten naar het hoofd slingert. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te vinden.

Maar ook minder publiek bekende personen zoals zijn eigen buurvrouw Annoesjka Gorjasjeva. Zij behield zelfs haar echte naam.

Soms zijn de personages in Moskou geen vertegenwoordigers van reële prototypes, maar dan hebben ze vaak namen die toespelingen zijn op situaties in de Sovjetunie die Boelgakov wou hekelen, zoals Bogochoelski de godslasteraar, of Lichodejev, de ellendeling. En soms zinspelen de namen op irritante karaktereigenschappen die Boelgakov toedichtte aan de prototypes van de personages in het echte leven. Voorbeelden daarvan zijn Mogarytsj, de man die de meester verklikt en zijn souterrain inpikt en Bosoj, de omhooggevallen voorzitter van het bewonerscollectief.Deze pagina delen |