Het Moskou van de meester en Margarita

Nederlands > Plaatsen

Margarita

Moskou is een ingewikkelde stad. Een stad als een ver-warrend drama met een donkere en absurdistische intri-ge. Als een schouwspel vol verrassingen. De stad en het leven dat haar vult zijn nauw met elkaar verbonden.

Gebouwen uit verschillende periodes staan vaak chao-tisch naast elkaar, net alsof ze uitdrukkelijk de onsamenhangendheid - en niet zozeer de samenhang - van verschillende tijdperken willen onderstre-pen.

Bovenstaande woorden werden ooit geschreven door de Russische vertaler Dmitri Silvestrov. En ze geven heel goed weer waarom De meester en Margarita zich alleen dààr kan afspelen.

Boelgakovs grote talent is dat hij zijn indrukken en teleurstellingen weet om te zetten in satire. Hij werkt tijdens de repressie in de jaren dertig in het geheim aan De meester en Margarita. Het wordt een verheerlijking van de vrijheid en een prachtig liefdesverhaal, maar ook een boek waarin hij wraak neemt op de sovjetliteratoren die hem dwarszaten. Geen wonder dus dat veel personages, plaatsen en huizen slechts ogenschijnlijk fictief zijn. Soms is het makkelijk om te achterhalen waarover Boelgakov het heeft, soms is het iets moeilijker.

In dit gedeelte van de website gaan we op zoek naar de overeenkomsten met echt bestaande plaatsen en gebouwen. In het gedeelte Personages doen we hetzelfde voor de figuren uit het boek.

Klik hier om naar het gedeelte Personages te gaan

Het Jersjalajim van Pilatus en Ha-Notsri

De beschrijvingen van de plaatsen die in het bijbels verhaal voorkomen zijn historisch zeer accuraat. Dat kunnen we vaststellen wanneer we Ir David of de Stad van David bezoeken. De Ir David Foundation, een non-profit orga-nisatie die in 1986 werd opgericht door voormalig militair bevelhebber David Be'eri (David'le), zet zich in om de bijbelse Stad van David en haar omgeving te bewaren en te ontwikkelen.

Klik hier om de website van Ir David te bekijkenDeze pagina delen |