De plaatsen uit de roman

Nederlands > Plaatsen > Plaatsen uit de roman

De plaatsen waar Boelgakov de acties van De meester en Margarita situ-eert waren heel bekend in Moskou, of zijn het geworden na de publicatie van het boek. Sommige zijn sindsdien zelfs ware bedevaartsoorden gewor-den.

Boelgakov neemt de lezer bij de hand als een ervaren gids wanneer hij zijn stad beschrijft. De ene keer benoemt hij de plaatsen expliciet, zoals de Patriarchvijver, Bolsjaja Sadovaja ulitsa, de Mussenheuvels, het Kremlin en de Alexandertuin, de Arbat, of het warenhuis Torgsin. De andere keer geeft hij onrechtstreeks, maar toch voldoende informatie om de lezer te doen begrijpen waar hij zich de actie moet voorstellen. Het stenen amfitheater waar Ivan in de rivier duikt bevindt zich aan de kathedraal van Christus Verlosser, de ijzeren man waar Rjoechin voorbijrijdt en die hij in alle toonaarden verwijten toestuurt is het standbeeld van Poesjkin aan het Poesjkinplein, en het fraaie bouwwerk in Moskou van waar Woland de stad overschouwt is zonder twijfel het Pasjkovhuis.

Maar in de goede traditie van de satire beschrijft Boelgakov ook plaatsen die enig zoekwerk vergen of die enige inside-kennis vereisen om ze te kunnen situeren. Die plaatsen kunnen zich in de privésfeer bevinden zoals de huizen van vrienden en bekenden, of verbonden zijn met typische situaties in het Stalintijdperk, voornamelijk in verband met het literaire leven. Voorbeelden daarvan zijn het Herzenhuis, waar hij Gribojedev situeert, het Spasohuis waar Satans bal doorgaat, of het soutterain van de meester waar vrienden van hem woonden en waar hij zelf nog aan De meester en Margarita heeft geschreven. Meestal geeft hij hints, de ene keer al subtieler dan de andere. Zo kan je het huis van Margarita bijvoorbeeld situeren door de beschrijving van haar vlucht in de omgekeerde richting te volgen, net zoals je de kliniek van dokter Stravinski kan vinden door de taxirit van Rjoechin in tegengestelde zin over te doen.

Maar die moeite hoeft u niet te doen. Want de meeste plaatsen worden in dit gedeelte van de website beschreven, met achtergrondinformatie. Op de Googlemap kan u ze situeren en exploreren alsof u er zelf bij was. En de plaatsen die hier nog niet beschreven staan hoop ik bij mijn volgende bezoek aan Moskou aan te doen.Deze pagina delen |