Het Moskouse Kunsttheater MKhAT

Nederlands > Plaatsen > Het Moskouse Kunsttheater MKhAT

Het Moskouse Kunsttheater MKhAT bestaat nog steeds. In feite zijn er vandaag zelfs twee theaters met deze naam in Moskou. Beide hebben overigens De meester en Margarita op het repertoire. In het Gorki Kunsttheater staat het stuk, geregisseerd door Valeri Beljakovitsj op het repertoire sinds 21 april 2009. In het Tsjechov Kunsttheater, staat het op het repertoire sinds 7 september 2011, in een regie van de Hongaar János Szász.

Het Tsjechov Kunsttheater

Een belangrijke plaats in Boelgakovs leven wordt ingenomen door het nog steeds bestaande repertoiretheater Московский Художественный академический театр (МХАТ) [Moskovskij Chojedozjestvenni Teatr] of het Moskouse Academisch Kunsttheater (MKhAT).

Het theater werd in 1897 gesticht door Konstantin Stanislavski (1863-1938), echte naam Konstantin Sergejevitsj Aleksejev, en Vladimir Ivanovitsj Nemirovitsj-Dansjenko (1859-1943). Hun ideeën en de manier waarop ze die realiseerden leidden tot sterk vernieuwende concepten voor het maken van theaterproducties. Zij legden de basis voor het moderne theater, ook ver buiten de grenzen van de Sovjetunie. Hun ensembletheater rebelleerde tegen het sterk gestileerde theater van de 19de eeuw met een sterk realistisch georiënteerde wijze van acteren en produceren. Hun eerste grote succes was De Meeuw van Anton Pavlovitsj Tsjechov (1860-1904), hun vijfde productie. Het logo van het MKhAT is tot op vandaag trouwens nog steeds een meeuw.

Als theaterregisseur benadrukte Stanislavski de volledige afstemming en coördinatie van alle fazen van het productieproces van een theaterstuk. Zijn producties van stukken van Tsjechov, waarin hij probeerde de rethorische cliché's weg te laten om zich meer te concentreren op de emoties en de complexe filosofie van de karakters, werden zeer opgemerkt. Hij verplichtte zijn acteurs om zich te identificeren met het innerlijke van de personages, en vond een natuurlijk gebruik van lichaam en stem zeer belangrijk. Zijn trainingmethode, ook omschreven als de Stanislavskimethode, maakte furore onder de naam method acting, en werd onder meer overgenomen door de befaamde Actors' Studio van Lee Strasberg (1901-1982) in New York City.

In 1926 produceerde het Moskouse Kunsttheater Boelgakovs toneelstuk De Dagen van de Toerbins, dat gebaseerd was op zijn roman De Witte Garde. De critici waren uitzinnig van woede omdat Boelgakov de witte officieren had geportretteerd met veel sympathie, maar het publiek hield ervan, en Jozef Stalin (1878-1953) ook. De decors en de kostuums voor het stuk werden ontworpen door Ilja Jakovlevitsj Soedakov volgens de gangbare realistische normen van het MKhAT. Sinds 1943 heeft het MKhAT een befaamde theaterschool die in 1992 ook voet aan de grond kreeg in de Verenigde Staten met de Stanislavsky Summer School in Cambridge, Massachusetts.


Het Gorki Kunsttheater

Naar goede Russische traditie - kijk naar wat er gebeurde met het Boelgakovhuis - heeft het Moskouse Kunsttheater MKhAT een langdurig intern conflict gekend dat tot in de kranten werd uitgevochten, zodat het Kremlin zelf in mei 1987 besloot om het theater op te splitsen. Directeur Oleg Nikolahevitsj Efremov (1927-2000) bleef aan het hoofd van de ene helft van het MKhAT, terwijl actrice Tatiana Vasiljevna Dronina (°1933) de andere helft leidde. De scheiding mondde uit in een ideologische kwestie, waardoor het eerste MKhAT zijn naam wijzigde in het Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова of in het kort het Tsjechov KunsttheaterT en het tweede herdoopt werd tot het Московский Художественный академический театр имени М. Горького, het Gorki Kunsttheater. Het Tsjechov MKhAT bevindt zich nog steeds op de oorspronkelijke locatie in de Kamergerski pereulok, in het gebouw dat in 1902 ontworpen werd door de beroemde architect Frants Osipovitsj Sjechtel (1859-1926), die ook het huis ontworpen heeft waarin Boelgakov het ziekenhuis van dokter Stravinski situeerde. Het Gorki MKhAT is nu in een groot modern gebouw aan Tverskoj Boelvar, schuin tegenover het Herzenhuis, dat model stond voor het schrijvershuis Gribojedov.


Het Stanislavski Theater

Een ander theater in Moskou dat zich - terecht - beroept op de erfenis van Konstantin Stanislavskij is het Московский драматический театр имени К.С. Станиславского of het Moskouse dramatheater K.S. Stanislavskij. Dat is een kleiner theater op Tverskaja oelitsa, net tussen de twee MKhAT's in. Het bestaat sinds 1935 en werd door Stanislavskij opgericht als een studio. De laatste drie jaren van zijn leven gaf hij daar acteerlessen.

Het Stanislavski Theater gaf ook regelmatig voorstellingen van De meester en Margarita, maar het raakte verwikkeld in een reeks van conflicten en turbulenties.

In 2008 werd de artistieke leiding van het Stanislavski Theater toevertrouwd aan Aleksander Galibin, de acteur die de rol van de meester speelde in de TV-reeks Master i Margarita van Vladimir Bortko. In juni 2011 werd Galibin echter ontslagen en vervangen door succesregisseur Valeri Beljakovitsj, die reeds sinds 1993 onophoudelijk bewerkingen van De meester en Margarita regisseert voor de Moskouse theaters Zuid-West en Arbat, en sinds 2009 ook in het Gorki Kunsttheater.

In 2013 schreef het ministerie van Cultuur in Moskou een wedstrijd uit voor de functie van artistiek directeur. De winnaar was Boris Joerjevitsj Joechananov (°1957). Joechananov zorgde voor een volledige reconstructie van het oude interieur van het gebouw. Hij liet tevens een nieuw multifunctioneel platform ontwerpen, niet alleen voor het theater, maar ook voor tentoonstellingen, lezingen en podiumkunsten. Op 26 januari 2015 werd het theater heropend als Электротеатр Станиславский [Elektroteatr Stanislavski] of Elektro Stanislavski Theater.


Московский Художественный академический театр имени
А. П. Чехова

(Tsjekhov MKhAT)
Kamergerski pereulok nr. 3
Ticket desk: dagelijks 12.00-19.00.
Tickets: ongeveer 50 roebel (1,25 euro).

Het Tsjechov MKhAT
Klik hier om een 360° foto van het Tsjechov MKhAT te zien

Metro: Театральная (Teatralnaya) - Охотный ряд (Ohotniy ryad)

Московский Художественный академический театр имени
М. Горького

(Gorki MKhAT)
Tverskoy Bulvar nr. 22
Ticket desk: ma-zat 12.00-15.00, 16.00-19.00.
Tickets: van 50 tot 500 roebel (van 1,25 tot 12,50 euro).

Het Gorki MKhAT

Metro: Пушкинская (Pushkinskaya), Тверская (Tverskaya), Чеховская (Chekhovskaya)

Электротеатр Станиславский
(Elektro Stanislavski Theater)
Tverskaja oelitsa nr. 23
Ticket desk: dagelijks 12.00-15.00, 16.00-18.00.
Tickets: van 100 tot 1.000 roebel (van 2,50 tot 25,00 euro).

Het Elektro Stanislavski Theater

Metro: Пушкинская (Pushkinskaya), Тверская (Tverskaya), Чеховская (Chekhovskaya)Deze pagina delen |