Oh, goden, goden! - Giuseppe Verdi

Nederlands > Video's en muziek > Scènes uit het boek > Oh, goden, goden!

Giuseppe Verdi

"О, боги, боги!" - "Oh, goden, goden!" Deze uitroep komt een tiental keer voor in het boek, als een leidmotiv. Boelgakov heeft deze uitroep ontleend aan de aria Numi, pietà del mio soffrir! uit de opera Aida van Giuseppe Verdi. Hij hield erg veel van deze opera en citeerde hem vaak. Het libretto is van Antonio Ghislanzoni.

U ziet hier een fragment uit een opvoering van deze opera in De Munt in Brussel op 15 oktober 2004.Deze pagina delen |