Abaddon

Nederlands > De personages > Duivelse personages > Abaddon

Rol

Abaddon komt pas op het toneel wanneer Wolands bal gaat beginnen. Volgens Woland is hij «zeldzaam onpartijdig». Hij sympathiseert in gelijke mate voor beide strijdende partijen in een conflict en zorgt ervoor dat het lijden aan de ene zijde niet groter is dan aan de andere. Hij komt los uit de muur in de vorm van een magere man met een zonnebril, van nature uitzonderlijk bleek uitgevallen. Vooral die zonnebril maakte een sterke indruk op Margarita. Abaddon is blind, precies om in een conflict niemand te bevoordelen, en komt slechts een paar keer voor in het verhaal, en telkens zeer kortstondig. Want «hij manifesteert zich nooit voortijdig».

Op het bal is hij soms zichtbaar, maar slechts even, omstuwd door enkele jongemannen die sterk op hem lijken. En wanneer Baron Meigel ter verantwoording geroepen wordt voor zijn afluister- en spionagepraktijken gaat Avaddon vóór hem staan. Hij neemt voor één seconde zijn bril af en op hetzelfde moment flist een vuurstraal in Azazello's handen en klinkt er een gedempte knal, als sloeg iemand de handen in elkaar. De baron valt langzaam ruggelings neer, scharlaken bloed spat op uit zijn borst en bespat zijn gesteven hemd en vest.

Achtergronden

Woland vermeldt voor het eerst de naam Abaddon wanneer hij aan Margarita de kristallen bol toont waarmee hij de wereld overschouwt. Margarita mag erin kijken en ziet een oorlog in een stukje land dat van opzij door de oceaan wordt bespoeld. Dat is de Spaanse Burgeroorlog die op dat moment woedde (1936-1939). Margarita zag een klein vrouwenfiguurtje op de grond liggen met naast haar in een bloedplas een klein kind dat de armen spreidde. "Dat was dat", zei Woland glimlachend, "Hij heeft nog geen kans gehad te zondigen. Abaddon heeft onberispelijk werk geleverd".

Boelgakov was sterk begaan met de Spaanse Burgeroorlog. Hij heeft er verschillende brieven over geschreven. De passage met de kristallen bol duikt, in de twaalf jaar dat Boelgakov aan De meester en Margarita heeft gewerkt, pas op in 1937, toen deze oorlog dagelijks op de radio was. Het gezeur van Woland over de radioverslaggeving is trouwens een verwijzing naar dat dagelijkse nieuws. Boelgakovs mening was dat oorlogen niet konden beëindigd worden met woorden van verontwaardiging, maar alleen door gewapend geweld tegen de agressor.

Abaddon is afgeleid van het Hebreeuwse אבדון. Dat wordt uitgesproken als avaddon, en betekent vernietiging of vernietiger. In het Boek Job 26:6, 28:22 van het Oude Testament is het een andere naam voor Sheol, de plaats waar de dood heerst. In het Boek der Openbaringen 9:11 van het Nieuwe Testament wordt Abaddon de «engel van de afgrond». In de Griekse mythologie wordt zijn rol gespeeld door de god Apollo.

Transformatie

Abaddon is niet aanwezig wanneer de duivelse figuren terugkeren naar de hel, we komen over hem niets meer te weten. En dat is misschien maar goed ook, aangezien hij zich alleen maar manifesteert wanneer het nodig is.Deze pagina delen |