De historische en politieke context

Nederlands > Context > Historisch en politiek

De Sovjetunie bestond 10 jaar toen Boelgakov zijn meesterwerk begon te schrijven. De meester en Margarita is een satire op de Stalinperiode. De tsarenperiode lag nog vers in het geheugen en de strijd tussen de Witten en de Roden was nog niet lang uitgestreden. De veranderingen die onder Lenin plaatsvonden waren erg drastisch geweest. Maar de persoonlijkeid van Stalin zorgde ervoor dat de situatie nog méér escaleerde naar een regime van onverdraagzaamheid dat voor al zijn mislukkingen een absurde uitleg vond.

De talloze leden van de geheime politie hadden duidelijke en becijferde instructies om dissidenten en «saboteurs» aan te pakken, tot de dag dat ze zelf beschuldigd werden...