De Volkscommissariaten

Nederlands > Context > Historisch en politiek > De Volkscommissariaten

De regering ten tijde van Boelgakov werd de Совет народных коммисаров [Sovjet narodnych kommisarov] of de Raad van Volkscommissarissen genoemd. In het Russisch werd dat afgekort tot Совнарком of Sovnarkom. Dat was een door Leon Trotski bedachte anti-burgerlijke naam voor het bolsjevistische kabinet. De minister-president droeg de ambtstitel Председатель Совета народных комиссаров [Predsedatel Sovjeta narodnich komissarov] of Voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen.

Tot 1946 werd de functie van een minister in de regering van de Sovjet-Unie uitgevoerd door een Народный комиссар [Narodni komissar] of Volkscommissaris, afgekort Narkom. Een ministerie werd een Народный комиссариат [Narodni komissariat] of Volkscommissariaat genoemd, afgekort Narkomat. Ook alle afzonderlijke Sovjetrepublieken kenden in deze periode een Raad van Volkscommissarissen.

In 1946 werd de Raad van Volkscommissarissen of Sovnarkom omgedoopt tot Совет Министров [Sovjet Ministrov] of de Raad van Ministers, afgekort Совмин [Sovmin]. De Volkscommissarissen en Volkscommissariaten werden Министер [Minister] en Министерство [Ministerstvo].

Twee Volkscommissariaten speelden een belangrijke rol in De meester en Margarita, en tevens in het leven van Boelgakov zelf. Het Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) [Narodni komissariat vnoetrennich del] (NKVD) of Volkscommissariaat voor Binnenlandse Zaken dat de geheime politie onder zijn bevoegdheid had, en het Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) [Narodni komissariat prosvesjtsjchenija] (Narkompros) of Volkscommissariaat voor Verlichting, dat ondermeer de censuur organiseerde.

Het NKVD

In de tijd waarin Boelgakov aan De meester en Margarita werkte was het NKVD onder meer verantwoordelijk voor de geheime politie, tot juli 1934 de naam droeg van Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ) [Obedinjonnoje gosoedarstvennoje polititsjeskoje oepravlenje] (OGPU) of Verenigde politieke staatsadministratie. Daarna werd de naam veranderd in Главное управление государственной безопасности (ГУГБ) [Glavnoje oepravlenje gosoedarstvennoj bezopasnosti] (GUGP) or Hoofddirectoraat voor Staatsveiligheid.

Het NKVD en het GUGB


Het Narkompros

De Sovjetadministratie die bevoegd was voor de nationale opvoeding en andere domeinen in verband met cultuur en wetenschappen heette voluit het Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) [Narodni komissariat prosvesjtsjenija] (Narkompros) or Volkscommissariaat voor Verlichting. Deze administratie kende talloze diensten die moesten waken over de politieke correctheid van de verschillende kunstuitingen, en oefenden een verregaande censuur uit.

Het NarkomprosDeze pagina delen |